top of page

IMPROVISACIONS DIRIGIDES I PROJECTES MULTIDISCIPLINARS

Una de les eines que utilitzem per a les nostres creacions és el Soundpainting, un llenguatge de signes multidisciplinar de composició en viu. Aquest llenguatge és aprés i interpretat pels músics, ballarins i artistes visuals; està compost per més de 1200 signes que s’utilitzen per generar, organitzar i desenvolupar el material en les creacions en directe.

El Soundpainting és un llenguatge de signes multidisciplinar per a la composició en temps real. Creat per Walter Thompson el 1974 a New York, avui en dia té uns 1200 signes i és el llenguatge que utilitza el soundpainter / director per indicar quin tipus de material artístic suggereix i també per interaccionar amb els intèrprets i així crear les composicions al moment.

Els intèrprets ofereixen diferents materials artístics seguint les indicacions del Soundpainter, tenint en compte el que està succeint i guiats també pels seus propis criteris. Tots els artistes estan connectats i interactuant, d’alguna forma, en tot moment.

El soundpainter pren decisions constantment per tal d’organitzar el material que s’està generant i, fins al moment concret en què aquest és generat, ningú sap exactament el que succeirà.

 

Els signes del llenguatge s’organitzen mitjançant la sintaxi: Qui, Què, Com i Quan.

Així, trobarem diferents tipus de signes que ens poden indicar: un material específic, un estil, un gènere, la disciplina, localitzacions escèniques, intencions, qualitats del so, etc.

Es tracta, al final, d’improvisacions dirigides, úniques i irrepetibles.

bottom of page