top of page

Projecte multidisciplinari site-specific.

 

El període de confinament ens ha donat temps per observar. Connectats mundialment però sense moure'ns de casa. Cada finestra és un món. Cada finestra és un marc mental. Com els marcs dels quadres d’un museu. Cada finestra és un horitzó.

Primera fase del prjecte: Accions al terme de Lleida. Programació #fasecultura de la Paeria. Dates postposades a la temporada 2021 

b62b2414-63e9-4f95-954e-ac9632a5546a.jpg

HORITZONS CARTOGRÀFICS

[projecte en desenvolupament]

 

Es tracta de diverses representacions / accions del Col·lectiu Free’t en diferentes localitzacions triades acuradament. Les representacions no passen simultàniament, sinó que es preveuen en diferents dies o franges horàries. Aquestes actuacions estaran definides en el disseny d’un mapa - programa.
En aquestes actuacions es té en compte el paisatge i l'espai d’intervenció. Hi ha una relació artística que s’elabora creant peces especifiques vinculades a cada lloc. Es busca la contemplació i la re- descoberta dels espais, dels horitzons i de la ciutat, posant de relleu i donant importància al lloc a través del què s’hi fa. Llenguatge contemporani, accions escèniques, material sonor, moviment i textos definiran les accions.

bottom of page